Περισσότερες πληροφορίες για το 24ο HR Symposium μπορείτε να διαβάσετε στο infokiosk